1. Podstawą do wydania sprzętu z serwisu jest ukazanie oryginału zgłoszenia sprzętu do naprawy.
2. Servikom nie odpowiada za możliwe skutki wynikające ze zgubienia przez Klienta pokwitowania oddania sprzętu do naprawy.
3. Dostarczony sprzęt do serwisu zostanie sprawdzony tylko pod kątem usterki zgłoszonej u serwisanta.
4. Servikom nie odpowiada za dane Klienta zawarte na nośnikach magnetycznych w czasie naprawy. Servikom nie usuwa danych klienta bez jego wyraźnej zgody.
5. Serwis dokonuje napraw po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o jej cenie.
6. Serwis dokonuje naprawy do kwoty uzgodnionej z Klientem.
7. W przypadku rozebrania laptopa i przeprowadzenia jego zaawansowanej diagnostyki rezygnacja z naprawy oznacza, iż Klient pokrywa koszty diagnozy serwisowej w wysokości 50 zł + VAT.
8. Klient nie będzie obciążony kosztami diagnozy w przypadku wykonania naprawy przez Servikom.
9. Serwis udziela pisemnej gwarancji na okres od 3 do 12 m-cy na wykonaną usługę.
10. Dostarczenie oryginału gwarancji i dowodu sprzedaży jest warunkiem uznania reklamacji.
11. W przypadku usunięcia naklejek lub plomb serwisowych Klient traci prawo do gwarancji.
12. W przypadku stwierdzenia wad powstałych z winy użytkownika, Klient traci prawo do gwarancji.
13. Za sprzęt nie odebrany z serwisu będzie naliczana opłata w wysokości 2 zł za każdy rozpoczęty dzień jego przechowywania po upływie 3 miesięcy od momentu poinformowania klienta o możliwości jego odbioru.
14. Sprzęt nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od momentu poinformowania Klienta o możliwości jego odbioru ulega likwidacji.